در این مقاله به بررسی نقش هوش مصنوعی مولد و ربات‌های گفتگو در فرایند تدریس می‌پردازیم. این فناوری‌ها می‌توانند در ایجاد تجربه آموزشی بهتر برای دانش‌آموزان کمک کنند و تعاملاتی همانند تدریس حضوری فراهم کنند.

هوش مصنوعی مولد، که بر پایه یادگیری عمیق و بر اساس الگوی مدل‌های زبانی آموزش دیده است، می‌تواند مسائل پیچیده را در حوزه تدریس حل کند و به نیاز کاربران پاسخ دهد. این فناوری می‌تواند برای تولید محتوای آموزشی، تمرین‌ها و تعامل با دانش‌آموزان استفاده شود.

فواید استفاده از هوش مصنوعی مولد در تدریس

صرفه‌جویی در زمان

با استفاده از هوش مصنوعی مولد، می‌توان زمان مورد نیاز برای تهیه محتوای آموزشی و فعالیت‌های تکراری را به‌طور قابل توجهی کاهش داد.

تکرار ناپذیری

محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی مولد می‌تواند منحصر به فرد باشد و تجربه‌ی آموزشی جذابی را برای دانش‌آموزان ایجاد کند.

خطاهای کمتر

با استفاده از هوش مصنوعی مولد، می‌توان خطاهای رایج در محتوای آموزشی را کاهش داد و امکان بهبود کیفیت فرایند تدریس را فراهم نمود.

چالش‌های استفاده از هوش مصنوعی مولد در تدریس

نیاز به دقت دربرداشت مفهوم

هوش مصنوعی مولد ممکن است دربرداشت مفهوم از متن‌ها اشتباهاتی داشته باشد و برای ماشین و انسان تفسیر متفاوتی  داشته باشد.

تعامل غیر مستقیم

ربات‌های گفتگو بر اساس دستورالعمل‌های قبلی برنامه‌ریزی شده عمل می‌کنند و قابلیت تعامل مستقیم را ندارند.

تنوع محتوا

هوش مصنوعی ممکن است در تولید محتوای آموزشی محدودیت‌هایی داشته و محتوای تکراری بسیاری تولید کند.