در اين مقاله تعدادي از نمونه‌هاي آماده پرامپت‌هاي طراحي لوگو آورده شده است. اين مقاله به روز مي‌شود و نمونه‌هاي جديدي به آن افزوده خواهد شد.

شما مي‌توانيد با استفاده از اين پرامپتها يا ويرايش آن مطابق جزييات موضوع خود، پرامپتهاي زيبا و منحصر بفردي توليد كنيد.

همانطور كه در مباحث قبل اشاره شد، دستورات قابليت نوشتن به زبان فارسي را هم دارند، اما به توجه به اينكه داده‌هاي آموزشي به زبان انگليسي بسيار بسيار بيشتر از زبان فارسي است، نوشتن آن‌ها به زبان انگليسي، نتايج بهتري به دنبال خواهد داشت.

اين چند كلمه كليدي را مي‌توانيد به دلخواه، به پرامپت خود اضافه كنيد تا شاهد لوگوهايي باشيد كه به سبك مورد نظرتان نزديك تر هستند:

 • Abstract logos
 • Logos inspired by legendary designers
 • Gradient logos
 • Minimal line logos
 • Japanese logos
 • Lettermark logos
 • Emblem logos
 • Mascot logos
 • Pixel Art
 • Watercolor
 • Block print
 • Steampunk
 • Claymation
 • Art deco
 • Low poly
 • Origami

 

نمونه پرامپت‌ها

1. ايجاد يك لوگو براي توليد كننده پنل خورشيدي، با سبك انتزاعی

Design a logo for a solar energy provider, abstract art
2. طراحی لوگو برای نشان دادن قابلیت آموزش و انتقال مبحث هوش مصنوعی، سبك آن انتزاعي و زمینه آن باید سفید باشد. در طراحي لوگو از رنگهاي شاد استفاده شده باشد
Logo design to show the ability to teach and transfer the topic of artificial intelligence, its style should be abstract and its background should be white. Happy colors should be used in the logo design
3. یک لوگوی تصویری با قله کوه، که نماد روح کاوش و ماجراجویی است.
Create a pictorial logo for ‘Mountain Peak Adventures’ featuring a mountain peak, symbolizing the spirit of exploration and adventure.
4. یک لوگوی تصویری برای «استودیوی موسیقی فایربرد» ایجاد کنید که دارای پرنده آتشین (ققنوس) است تا تولد دوباره و قدرت دگرگون کننده موسیقی را نشان دهد.
Design a pictorial logo for ‘Firebird Music Studio’ using a firebird (phoenix), representing rebirth and the transformative power of music.
5. یک لوگوی تصویری برای “سالن زیبایی پروانه” ایجاد کنید که دارای پروانه ای زیبا است. لوگو نشان دهنده دگرگونی و زیبایی باشد.
Create a pictorial logo for ‘Butterfly Beauty Salon’ featuring a beautiful butterfly, representing transformation and beauty.

لوگوهاي با فرم حروف الفبا

6. یک لوگو برای خدمات مالی آلفا  نماد خدمات پیشرو در صنعت برند

Design a letterform logo for ‘Alpha Financial Services’ focusing on the letter ‘A’, to symbolize the brand’s leadership in financial services.

7.يك لوگوی حروف الفبا برای “Zephyr Fashion” با استفاده از حرف “Z” 

Create a letterform logo for ‘Zephyr Fashion’ featuring a stylish ‘Z’, to reflect the brand’s trendy and contemporary fashion offerings.

8. یک لوگوی حروفی برای “Velocity Sports Gear” ایجاد کنید که “V” و “S” را به روشی پویا برای نماد سرعت و حرکت ترکیب کند.

Design a letterform logo for ‘Velocity Sports Gear’ using ‘V’ and ‘S’ in a dynamic style, to signify speed and movement.

9. یک لوگوی شخصیت زنبور برای «گل فروشی زنبور بامبل»

Design a character logo for ‘Bumblebee Flower Shop’ featuring a friendly bumblebee carrying a bouquet, to represent the shop’s charming and welcoming vibe.

10. لوگوی انتزاعی برای “رایانه های کوانتومی”

Create an abstract logo for ‘Quantum Computers’ featuring a quantum-inspired design, to highlight the company’s innovative and cutting-edge technology.

11. لوگو دایره آبی با چرخش پر طلایی

Letterform Blue Circle Logo with A Golden Feather Whirling

12. لوگوی مینیمالیستی براي حرف C با جزييات بيشتر

a minimalistic logo “C Collection”, ad hoc colors, white bakground, high resolution, 4k, high contrast, color grading

 

 

بهتر كردن خروجي ابزارهاي هوش مصنوعي

ممكن است در ابتداي راه، كار دلهره آوري به نظر برسد، اما بسيار ساده‌تر از آن است كه بتوان به آن فكر كرد. دستورات پرامپت، باز هستند و شما اگر در هر مرحله از نتيجه‌ راضي نبوديد، مي‌توانيد مجددا آن را اجرا كنيد. در مراحل شروع از دستورات و جملات بسيار ساده شروع كنيد و در مراحل بعدي، با افزودن جزييات بيشتر، نتايج را بهتر كنيد.