همانطور كه بارها اشاره شده، به طور مسلم افزودن جزييات بيشتر به پرامپتهاي ربات گفتگو، باعث مي‌شود پاسخ‌هاي بهتري دريافت كنيم.

در ادامه به بيان چند نكته كاربردي كه تأثير چشمگيري در بهبود پاسخهاي دريافتي دارد، پرداخته‌ايم.

با افزودن اين موارد به پرامپتهاي خود، مي‌توانيد محتواي توليد شده را به محتواي مدنظر و سليقه‌ي خود نزديك كنيد:

1. لحن: لحن مورد نظر را مشخص کنید (به عنوان مثال، رسمی، معمولی، آموزنده، متقاعد کننده).

2. قالب: قالب یا ساختار را تعریف کنید (به عنوان مثال، مقاله، نقاط گلوله، طرح کلی).

3. به عنوان: نقش یا دیدگاهی را که باید اتخاذ کنید مشخص کنید (مثلاً متخصص، منتقد، علاقه‌مند).

4. هدف: هدف یا هدف پاسخ را بیان کنید (به عنوان مثال، اطلاع رسانی، متقاعد کردن).

5. زمینه: اطلاعات پس زمینه، داده ها یا زمینه را برای تولید محتوا فراهم کنید.

6. دامنه: محدوده یا محدوده موضوع را تعریف کنید.

7. کلمات کلیدی: کلمات کلیدی یا عبارات مهم را فهرست کنید.

8. محدودیت ها: محدودیت هایی مانند تعداد کلمات یا کاراکترها را مشخص کنید.

9. مثال ها: نمونه هایی از سبک، ساختار یا محتوای مورد نظر ارائه دهید.

10. مهلت: ضرب الاجل ها یا چارچوب های زمانی را برای پاسخ های حساس به زمان ذکر کنید.

11. مخاطب: مخاطبان هدف را برای محتوای مناسب مشخص کنید.

12. زبان: زبان پاسخ را در صورت متفاوت بودن با درخواست مشخص کنید.

13. نقل قول ها: درخواست درج استنادها یا منابع برای پشتیبانی از اطلاعات.

14. نقطه نظرات: از آل بخواهید دیدگاه ها یا نظرات متعددی را در نظر بگیرد.

15. ضد استدلال: درخواست رسیدگی به استدلال های متقابل بالقوه.

16. اصطلاحات: اصطلاحات خاص صنعت یا فنی را برای استفاده یا اجتناب از آن مشخص کنید.

17. قیاس ها: از آل بخواهید از قیاس ها یا مثال هایی برای روشن شدن مفاهیم استفاده کند.

18. نقل قول: درخواست درج نقل قول ها یا اظهارات مربوطه از کارشناسان.

19. آمار: تشویق به استفاده از آمار یا داده ها برای حمایت از ادعاها.

20. Call to action: درخواست یک فراخوان واضح یا مراحل بعدی را بدهید.

21. سؤالات: از ربات گفتگو بخواهید برای توضیح بیشتر یا راهنمایی سؤالاتی از شما بپرسد.

 

لازم به ذكر است، با توجه به اينكه رباتهاي گفتگو، در مقايسه با زبان فارسي، باحجم چندين برابري اطلاعات به زبان انگليسي، آموزش ديده‌اند، نوشتن پپرامپتها به زبان انگليسي نتايج بسيار بهتري را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراين تمام جزييات فوق را به زبان انگليسي نيز بيان مي‌كنيم:

1. Tone: Specify the desired tone (e.g., formal, casual, informative, persuasive). 2. Format: Define the format or structure (e.g., essay, bullet points, outline).
3.Act as: Indicate a role or perspective to adopt (e.g., expert, critic, enthusiast). 4. Objective: State the goal or purpose of the response (e.g., inform, persuade).
5. Context: Provide background information, data, or context for content generation.
6. Scope: Define the scope or range of the topic.
7. Keywords: List important keywords or phrases to be included.
8. Limitations: Specify constraints, such as word or character count.
9. Examples: Provide examples of desired style, structure, or content.
10. Deadline: Mention deadlines or time frames for time-sensitive responses. 11. Audience: Specify the target audience for tailored content.
12. Language: Indicate the language for the response, if different from the prompt. 13. Citations: Request the inclusion of citations or sources to support information.
14. Points of view: Ask Al to consider multiple perspectives or opinions.
15. Counterarguments: Request addressing potential counterarguments.
16. Terminology: Specify industry-specific or technical terms to use or avoid.
17.Analogies: Ask Al to use analogies or examples to clarify concepts.
18.Quotes: Request inclusion of relevant quotes or statements from experts.
19. Statistics: Encourage the use of statistics or data to support claims.
20. Call to action: Request a clear call to action or next steps.
21. Questions: Have the Al ask you questions for further clarification or direction