ربات گفتگو، چت بات، ربات چت، هوش مصنوعی در کلاس درس